09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,478,000
 • Bán 5,577,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23165.00
 • AUD18135.81
 • CAD18741.74
 • CHF25482.82
 • CNY3615.29
 • DKK3787.48
 • EUR28204.24
 • GBP32431.23
 • HKD3015.86
 • INR319.43
 • JPY217.17
 • KRW21.76
 • KWD79449.62
 • MYR5651.52
 • NOK2819.94
 • RUB336.39
 • SAR6378.42
 • SEK2794.22
 • SGD17592.36
 • THB752.26
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền