09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,615,000
 • Bán 5,742,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22870.00
 • AUD16807.16
 • CAD18302.39
 • CHF24966.97
 • CNY3600.51
 • DKK3646.10
 • EUR27286.23
 • GBP31658.23
 • HKD2971.43
 • INR319.78
 • JPY211.63
 • KRW20.29
 • KWD78504.22
 • MYR5502.18
 • NOK2698.28
 • RUB349.13
 • SAR6293.48
 • SEK2666.98
 • SGD17067.83
 • THB689.17
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền