09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,010,000
 • Bán 6,110,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23100.00
 • AUD16754.71
 • CAD18452.86
 • CHF25347.65
 • CNY3699.87
 • DKK3566.34
 • EUR26765.01
 • GBP30822.40
 • HKD2994.35
 • INR315.75
 • JPY207.78
 • KRW20.61
 • KWD78816.79
 • MYR5512.47
 • NOK2641.11
 • RUB347.29
 • SAR6353.58
 • SEK2593.82
 • SGD17127.74
 • THB700.20
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền